Dom i rodzina

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Wzór i opis krok po kroku

Posted On 17 maja, 2023 at 6:23 am by / No Comments

Chcesz ogłosić upadłość konsumencką? Dla wielu osób to najlepsze rozwiązanie, by w końcu pozbyć się ciążących długów. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie i złożenie wniosku o upadłość. Jak to zrobić? Sprawdź poradnik!

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Z upadłości konsumenckiej może skorzystać dłużnik, który jest osobą fizyczną i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej.

Prawo upadłościowe wskazuje, że upadłość konsumencka może być ogłoszona wtedy, gdy:
– Dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań, a jego zaległości w ich regulowaniu przekraczają 3 miesiące,
– Zobowiązania dłużnika są wyższe od wartości jego majątku, a stan ten trwa dłużej niż 24 miesiące.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Aby rozpocząć procedurę upadłościową, konieczne jest wypełnienie i złożenie odpowiedniego wniosku o upadłość konsumencką.

Jak wypisać wniosek o upadłość konsumencką?

Przygotowanie wniosku nie jest skomplikowane. Można posługiwać się dostępnymi w internecie formularzami i wzorami, które pomagają w jego wypisaniu. Do wniosku konieczne będzie też dodanie załączników.

Wzór wniosku o upadłość konsumencką
W formularzu należy wypisać wszystkie wymagane pola, do których zaliczane są w szczególności:
– Dane sądu, do którego składany jest wniosek,
– Dane dłużnika, w tym jego imię, nazwisko i PESEL, adres,
– Dane przedstawiciela ustawowego dłużnika, pełnomocnika dłużnika – gdy jest on ustanowiony,
– Żądanie wniosku – ogłoszenie upadłości, udział w postępowaniu o zawarcie układu podczas zgromadzenia wierzycieli,
– Pełny i aktualny wykaz majątku dłużnika z jego szacunkową wyceną,
– Należności dłużnika,
– Spis wierzytelności spornych,
– Informacje o przychodach osiągniętych przez dłużnika w okresie ostatnich 6 miesięcy,
– Informacje o kosztach poniesionych przez dłużnika, dotyczące też osób na jego utrzymaniu, w okresie ostatnich 6 miesięcy,
– Informacje na temat czynności prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach dotyczące nieruchomości, akcji, udziałów w spółkach, a także ruchomości, wierzytelności oraz innych praw powyżej 10 000 zł,
– Uzasadnienie wniosku,
– Oświadczenie o prawdziwości informacji znajdujących się we wniosku.

Wzór formularza można pobrać ze strony internetowej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-konsumenci-od-24-marca-2020.

Załączniki do wniosku o upadłość konsumencką

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zadłużenie i problemy z regulowaniem zobowiązań. Mogą być to:
– Umowy pożyczek i kredytów,
– Wezwania do zapłaty,
– Nakaz zapłaty wydany przez sąd,
– Zaświadczenie od komornika sądowego,
– Zaświadczenie o osiąganych dochodach,
– Wypowiedzenie umowy o pracę,
– Dokumentacja medyczna wskazująca na stan zdrowia,
– Wydruki z ksiąg wieczystych,
– Rachunki potwierdzające ponoszone koszty.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Do rozpoczęcia procedury trzeba też wiedzieć, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Dokumenty należy przekazać do właściwego sądu. Należy też wnieść opłatę sądową.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?
Wnioski wraz z załącznikami przyjmują Wydziały Gospodarcze Sądów Rejonowych, przy czym spraw nie prowadzą wszystkie sądy. Warto skontaktować się z Biurem Obsługi Interesanta danego sądu, by uzyskać dodatkowe informacje.

Ile wynosi opłata za złożenie wniosku o upadłość konsumencką?
Opłata sądowa za złożenie wniosku to 30 zł.

Źródło: https://oddluzyc.pl/index.php/upadlosc-konsumencka-i-oddluzanie-czeladz/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *