Szkolenia i kursy

Podstawy kursu HMS

Posted On 26 grudnia, 2018 at 12:08 pm by / No Comments

Norweskie przepisy HMS to inaczej regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, które musi znać każdy przedsiębiorca zatrudniający co najmniej dziesięć osób, podwykonawca oraz kierownik nadzorujący pracę pracowników. Norweskie BHP to obowiązkowa wiedza każdego przedsiębiorcy.

Jakie obowiązki ma pracodawca?

Przepisy HMS jasno określają obowiązki, jakie spoczywają na norweskich przedsiębiorcach. Muszą oni przede wszystkim zagwarantować każdemu pracownikowi bezpieczeństwo w pracy oraz równość niezależnie od pochodzenia, płci czy wieku. Co więcej, przedsiębiorca na gwarantować pracownikom sprzęt ochronny oraz dostęp do usług zdrowotnych, a także powinien wykrywać i rejestrować ewentualne zagrożenia i kalkulować ryzyko jego wystąpienia. Jeśli z kolei na danym stanowisku istnieje możliwość pojawienia się zagrożenia, pracodawca jest zobowiązany poinformować o tym pracownika, a także pouczyć go o podstawowych zasadach bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Norweskie HMS a obowiązki pracownika

Pracownik norweski musi dostosować się do instrukcji udzielonych przez Inspekcję Pracy, korzystać ze sprzętu ochronnego, a także informować kierownictwo o uchybieniach, chorobach, zwolnieniach lekarskich związanych z wykonywaną pracą oraz możliwych dyskryminacjach w pracy.

Czy kurs BHP w Norwegii musi odbyć każdy przedsiębiorca?

Kurs BHP – zgodnie z norweskimi przepisami – jest obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia minimum dziesięć osób w swojej firmie, a także dla kierownika oraz podwykonawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *